top of page

כותבים עלינו

עמי רוחקס דומבה, israeldefense

"מדובר בכלי רק"ם גלגלי שעוד נמצא בשלבי ההתנסות שלו", מספרת סא"ל דנה מימון, ממ"גית בבה"ד 20 אשר אחראית על ביתן המוצגים הצבאיים בתערוכה. "היה לנו חשוב לאפשר לאנשים להרגיש את העשייה שלנו ולהראות להם את החוסן שלנו כצבא טכנולוגי"

קישור לכתבה

ynet ,יעל ולצר

"תערוכת אוטומוטור 2017 שתיערך במהלך הפסח בגני התערוכה, דורון גילר, בעלים ומנכ"ל רבמוטור ומפיק התערוכה, סיפר ל-ynet כיצד הגיע לתחום המוטורי, ואיך כנגד כל הסיכויים הצליח להביא את מכונית העל מקלארן לתערוכה."

קישור לכתבה

מגפון, דן בר דור

"תערוכת המכוניות והאופנועים של ישראל חוגגת 31 שנים בהפקת ענק באירוע משופע במכוניות על, באופנועים נדירים ובטכנולוגיות ואביזרים" קישור לכתבה

bottom of page